Khóa học Java Swing giúp bạn thiết kế các ứng dụng chạy trên nền desktop độc lập sử dụng bộ thư viện Java Swing trong Java EE được dựng sẵn.

Để có thể xây dựng các ứng dụng như chương trình máy tính, truy tìm IP,… trên các hệ điều hành như window, Mac Os, chúng ta có thể sử dụng bộ thư viện Swing Framework của Java. Các bạn sử dụng Java Swing để xây dựng hệ thống quản lý bán hàng ở các tiệm tạp hóa…

Để đảm bảo sự tiếp thu tốt nhất. Các học viên cần nắm vững kiến thức Java Cơ Bản

I – TẠI SAO HỌC JAVA SWING?
 • Hoàn thiện kiến thức về nền tảng Java thương mại (JEE)
 • Yêu cầu của nhà tuyển dụng. Đạt được mức lương cao hơn
 • Làm ứng dụng độc lập
II – THỜI GIAN VÀ CHI PHÍ
III – KHÓA HỌC JAVA SWING
PHẦN 1: LÝ THUYẾT VÀ FREE TRỌN BỘ VIDEO ONLINE CHI TIẾT
 1. Java Swing căn bản và nâng cao
  • JButton
  • Java JLabel
  • JTextField
  • JTextArea
  • JPasswordField
  • JCheckBox
  • JRadioButton
  • JComboBox
  • JTable
  • JList
  • JOptionPane
  • JScrollBar
  • JMenuItem & JMenu
  • JPopupMenu
  • JSeparator
  • JProgressBar
  • JTree
  • JColorChooser
  • JTabbedPane
  • JSlider
  • JSpinner
  • JDialog
  • JPanel
  • JFileChooser
  • JLayeredPane
  • ToolTip
  • Change Title Icon
 2. Event và Listener
 3. Triển khai ứng dụng Jar file
PHẦN 2: THỰC TẾ
 1. Phân tích và thiết kế hệ thống theo mô hình MVC
 2. Phân tích và thiết kế backend
 3. Phân tích và xây dựng các chương trình quản lý dùng Java Swing
 4. Xây dựng chương trình My Calculator
 5. Xây dựng chương trình check IP, Quizz
PHẦN 3: PROJECT
 1. Phân tích thiết hệ thống quản lý sách thư viện
  • Thiết kế giao diện
  • Đăng nhập và quản lý sách
  • Thêm/sửa/xoá/tìm kiếm sách
  • Lưu trữ thông tin sách và người dùng trong cơ sở dữ liệu
 2. Phân tích thiết kế hệ thống quản lý sinh viên.
  • Thiết kế giao diện
  • Đăng nhập và quản lý sinh viên
  • Thêm/sửa/xoá/tìm kiếm sinh viên
  • Lưu trữ thông tin sinh viên và người dùng trong cơ sở dữ liệu
  • Cho phép sinh viên đăng nhập và quản lý tài khoản.

IV – NHỮNG GÌ BẠN ĐẠT ĐƯỢC
 • Hoàn thiện kiến thức về Java EE
 • Cấu trúc và hoạt động của Java Swing
 • Tự thiết kế Java Swing thành thạo

Sau khi hoàn thành khóa học Java Swing, bạn nên học về các Java Framework giúp xây dựng website chuyên nghiệp.

Hiện tại Trung Tâm Java có nhiều khuyến mại hấp dẫn theo package. Bạn hãy gọi ngay chúng tôi để tư vấn nhé.