Khóa học lập trình mạng – java network giúp bạn có thể thiết kế các chương trình có thể tương tác với nhau trên các thiết bị khác nhau sử dụng socket, TCP/UDP, hay RMI

Để đảm bảo sự tiếp thu tốt nhất. Các học viên cần nắm vững kiến thức Java Cơ Bản, SQL, Java Swing

I – TẠI SAO HỌC LẬP TRÌNH MẠNG?
 • Hoàn thiện kiến thức về nền tảng Java thương mại (JEE)
 • Xây dựng các ứng dụng chia sẻ tài nguyên
 • Xây dựng ứng dụng chat online, game thời gian thực.
II – THỜI GIAN VÀ CHI PHÍ
III – KHÓA HỌC LẬP TRÌNH MẠNG
Phần 1: Lý Thuyết và Free trọn bộ Video Online chi tiết
 1. Java Network
  • URL, InetAddress, URLConnection
  • Cấu trúc website
 2. Java Socket
 3. Java UDP
 4. Java RMI
Phần 2: Thực tế
 1. Phân tích thiết kế hệ thống chat dùng socket theo mô hình MVC
 2. Phân tích hệ thống lưu trữ thông tin dùng RMI theo mô hình MVC
Phần 3: Project
 1. Phân tích thiết kế hệ thống chat nhóm
  • Quản lý tham gia, rời khỏi nhóm.
  • Lưu trữ thông tin chat và dùng trong cơ sở dữ liệu
 2. Phân tích thiết kế hệ thống quản lý sản phẩm sử dụng Socket
  • Thêm/sửa/xoá/tìm kiếm sản phẩm
  • Lưu trữ thông tin sản phẩm trong cơ sở dữ liệu
 3. Phân tích thiết kế hệ thống quản lý khách hàng sử dụng RMI.
  • Sử dụng RMI để Thêm/sửa/xoá/tìm kiếm khách hàng
  • Lưu trữ thông tin khách và người dùng trong cơ sở dữ liệu
 4. Làm game sử dụng socket & Java Swing

IV – NHỮNG GÌ BẠN ĐẠT ĐƯỢC
 • Hoàn thiện kiến thức về Java EE
 • Xây dựng các hệ thống thời gian thực
 • Thành thạo giao thức mạng

Sau khi hoàn thành khóa học Java Network, bạn nên học về các Java Framework giúp xây dựng website chuyên nghiệp.

Hiện tại Trung Tâm Java có nhiều khuyến mại hấp dẫn theo package. Bạn hãy gọi ngay chúng tôi để tư vấn nhé.