Trong khoá học này chúng ta sẽ học về các module thư viện gồm Spring MVC, Spring Boot, JPA Hibernate, Security, REST API và các thư viện hỗ trợ khác như Mail, Đa ngôn ngữ,… cho người kinh nghiệm java core, sql và web từ đầu.

YÊU CẦU KHÓA HỌC
 • Java Core, JDBC, SQL, HTML / CSS cơ bản
 • Servlet
 • Filter
NỘI DUNG HỌC SPRING
 • Phần 1: Spring BOOT MVC
  • Xử lý phần giao diện và kết nối lớp controller-view
  • Thực hành Project 1: Xây dựng view engine thymeleaf, Request Mapping, Validation, upload/download, layout
 • Phần 2: SPRING JPA
  • Thực hành project 1 + 2: (Quản lý yêu cầu và quản lý sinh viên) Xây dựng các lớp entity, JPA cơ bản, nâng cao, phân trang với CSDL, kết hợp giao diện project 1.
 • Phần 3: SPRING SECURITY, JWT, Role, Method
  • Thực hành project 3 (Quản lý shop bán hàng) Áp dụng security cho các project
 • Phần 4: SPRING REST API, Swagger, RestTemplate
  • Thực hành project 3: Viết các API Restfull từ Project 3 (Quản lý bán hàng)
 • Phần 5: Spring mail/SMS, scheduler, batch
  • Áp dụng gửi email thông báo, lên lịch, cho các project 3
 • Phần 6: Đồ án cuối khoá
  • Hoàn thiện Project 3, viết client giỏ hàng.
  • Viết báo cáo thống kê bằng JPA
  • Bổ sung chức năng
 • Phần 7: Deploy Docker lên server, Cấu hình domain
  • Thực hành triển khai project lên docker
 • Phần 8: Kafka, Redis Cache
  • Giới thiệu Kafka Event-Driven
Khóa học Spring Cloud MicroService cho mô hình tổ chức lớn nên học sau khi kết thúc khóa Spring Boot
 

LỚP OFFLINE + ZOOM

 • Tổng số: 20 buổi
 • Học phí: 3.600.000đ
 • Hotline: 0986 983 7 6 6
 • Địa điểm: Số 14 Trần Phú – Hà Đông

LỚP ONLINE

 • Thời gian học với hỗ trợ tối đa 3 tháng
 • Kèm nhóm code, call và TeamViewer
 • Xem video mãi mãi
 • Học phí: 2m (MVC + BOOT)