Trong khoá học này chúng ta sẽ học về các module thư viện gồm Spring MVC, Spring Boot, JPA Hibernate, Security, REST API và các thư viện hỗ trợ khác như Mail, Đa ngôn ngữ,… cho người kinh nghiệm java core, sql và web từ đầu.

Phần I: Spring MVC Framework v4.x, Security Basic, Hibernate 4.x, REST
** Thực hành Cấu hình Spring MVC, Bean, DI, Container
** Thực hành Controller, Request, Path, Form, Validation
** Thực hành Đa ngôn ngữ
** Thực hành Upload/Download
** Thực hành Spring Hibernate
** Thực hành RESTFUL
Phần II: SPRING BOOT
** Thực hành Boot Config
** Thực hành Thymleaf
** Thực hành Spring JPA
Phần III: SPRING JPA Hibernate
** Thực hành Câu lệnh HQL, Criteria, Native SQL
Phần IV: SPRING SECURITY
** Thực hành cấu hình Security Basic và Form
Phần V: Đồ án cuối khoá
** Tổng hợp thực hành project Website quản lý bán hàng.


—–SPRING CLOUD MICROSERVICE
https://trungtamjava.com/khoa-hoc-thuc-hanh-spring-cloud-microservice/

——–LỚP OFFLINE TỐI

Khai giảng: 6/7/2021
Tổng số: 18-20 buổi
Thời gian học: Hàng Tối T4 – T6 (Tối 7.15 -> 9.15 PM)
Học phí: 3.600.000đ.
Khuyến mại: Giảm theo SL đi nhóm và khoá Web.
Hotline: 0986 983 7 6 6
Địa điểm: Số 14 Trần Phú – Hà Đông

——–LỚP OFFLINE HÀNG NGÀY
Thời gian học: Hàng ngày Chiều 2h-6h)
Học phí: 3.000.000đ

——–LỚP ONLINE + NHÓM HỖ TRỢ Teamview, Call + BÀI TẬP THỰC HÀNH
Thời gian học với hỗ trợ tối đa 3 tháng kèm nhóm code, call và teamviewer
Xem video mãi mãi
Học phí: 2.000.000đ.