Trong khoá học này chúng ta sẽ học về các module thư viện gồm Spring MVC, Spring Boot, JPA Hibernate, Security, REST API và các thư viện hỗ trợ khác như Mail, Đa ngôn ngữ,… cho người kinh nghiệm java core, sql và web từ đầu.

Phần I: Spring MVC Framework v4.x, Security Basic, Hibernate 4.x, REST
** Thực hành Cấu hình Spring MVC, Bean, DI, Container
** Thực hành Controller, Request, Path, Form, Validation
** Thực hành Đa ngôn ngữ
** Thực hành Upload/Download

Phần II: SPRING BOOT
** Thực hành Boot Config
** Thực hành Thymleaf
** Thực hành Gửi email

** Bắt lỗi ngoại lệ

** Validate dữ liệu form

Phần III: SPRING JPA Hibernate
** Thực hành Câu lệnh HQL, Criteria, Native SQL

Phần IV: SPRING SECURITY
** Thực hành cấu hình Security Basic và Form

Phần IV: SPRING REST API
** Thực hành làm API + JWT bảo mật

Phần V: Đồ án cuối khoá

** Tổng hợp thực hành project Website 

** Gửi email, SMS

** Đặt lịch schedule

** Nhập xuất excel, pdf

** OpenAPI để tạo document API

** Triển khai ứng dụng lên server

—–Khóa học Spring Cloud MicroService Online
 

——–LỚP OFFLINE

Khai giảng: 21/5/2022

Tổng số: 18 buổi
Thời gian học: Tối 3,5,7 từ 7->9PM
Học phí: 3.6m
Khuyến mại: Giảm theo SL đi nhóm và khoá Web.
Hotline: 0986 983 7 6 6
Địa điểm: Số 14 Trần Phú – Hà Đông

——–LỚP ONLINE

+ Thời gian học với hỗ trợ tối đa 3 tháng
+ Kèm nhóm code, call và TeamViewer
+ Xem video mãi mãi
+ Học phí: 2m (MVC + BOOT)