THỰC CHIẾN VIẾT WS RESTful API QUA DỰ ÁN SHOP BÁN HÀNG

 • Khai giảng6/5/2024
 • Lịch học: Thứ 2.4.6 ca tối offline từ 7 – 8.30 PM, online từ 9 – 10.30 PM
 • Thời lượng: 30 ngày (12 buổi học offline/zoom + xem online không giới hạn)
 • Học phí: 3.000.000 đ
 • Cơ sở: Tòa Fodacon, 14 Trần phú, Hà Đông, Hà Nội

 • Mục tiêu: Hiện nay đa số các dự án Java thực tế yêu cầu sinh viên viết Web Service theo kiến trúc REST, ngay cả các đồ án nhà trường cũng đã có môn bắt buộc làm REST WS. Qua khóa học này Học viên nắm được lý thuyết và vận dụng vào thực chiến công việc viết Web Service kiến trúc REST (Representation State Transfer) bằng Spring Boot, Truy xuất dữ liệu SQL qua Spring Data JPA, Bảo mật và phân quyền với cơ chế Security và JSON Web Token. Cách viết API chuẩn REST qua project
 • TechSpring Boot, Spring MVC, Spring Data JPA CRUD, Spring Security Authentication & Authorization, JSON, Deploy Online, JUnit Test

 • Nghiệp vụ dự án SHOP: dự án SHOP Bán hàng quản trị sản phẩm, các danh mục sản phẩm, tìm kiếm sản phẩm theo tên, giá, danh mục. Người dùng có thể đăng ký tài khoản, đăng nhập, tạo đơn hàng, xem lịch sử và chi tiết đơn hàng. Dữ liệu trả về JSON ta sẽ thực hành trong khóa này  chia vào 3 nhóm người dùng
  • Admin: Đăng nhập, quản trị người dùng, danh mục, sản phẩm, đơn hàng, báo cáo.
  • Khách hàng: API đăng nhập, API tạo đơn, tra cứu hóa đơn, lịch sử đơn.
  • Khách vãng lai: API công khai tìm kiếm sản phẩm, danh mục, đăng ký, đăng nhập
 • Thời gian: Chúng ta học cách thực chiến dự án bao gồm tài liệu online, bài tập code mẫu, nhóm hỗ trợ code online, buổi học để trao đổi bài.
  • Khóa học kéo dài 30 ngày (trong đó có 12 buổi zoom/offline kéo dài 90 phút học)
  • Sau kết thúc khóa, vẫn có thể truy cập tài liệu học và nhóm hỗ trợ hỏi đáp, ultraview. không sợ mất kiến thức.
 • Yêu cầu: Có kiến thức về lập trình Java, SQL
 • Nội dung khóa học:
  1. Spring, Spring IoC, DI, Helloworld
  2. API Contract & JSON, Test Driven Development
  3. REST là gì? Thiết kế chuẩn REST API với Spring MVC
  4. Spring MVC Request Mapping
  5. Entity và Data JPA, Layered Architecture
  6. Layered Architecture với Swagger
  7. Quan hệ JPA Entity OneToOne, OneToMany, ManyToMany
  8. Custom JPA Query
  9. Cấu hình Security với Basic
  10. Cấu hình Security với JWT
  11. Docker cài đặt ứng dụng lên môi trường Cloud Server
  12. Đóng gói triển khai ứng dụng