[NGÀY 15 THÁNG 02 Năm 2019]
KHÓA JAVA CORE + SQL OFFLINE CHO BEGINNER]
🔔LIXI TẾT 200.000đ – 400.000đ cho tất cả học viên.
⏰Thời gian T2 và T4 (Tối 7.30 -9.30)
————————
**ND: Java cơ bản, Nâng cao, SQL, Clean Design, Project tổng hợp
+ Java cơ bản (12 buổi):
++ Biến, hàm, câu điều kiện, vòng lặp và Thực hành
++ OOP: class, object, kế thừa, đa hình, đóng gói, interface, abstract và Thực hành
+ SQL cơ bản (2 buổi)
++ CSDL, bảng, câu lệnh insert, update, delete, select, join, order by, group by, having, sub query và Thực hành
++ Phân tích bảng theo OOP Java
+ Java nâng cao (6 buổi)
++ List, Set, Map, JDBC, Exception, Anonymous, Thread, File và Thực hành
++ Java Generic / Swing (lựa chọn)
+ Đồ án cuối khoá (4 buổi)
** Mô hình service/dao phân chia lớp.
** Sản phẩm phần mềm quản lý
** Kết quả:
+ Thành thạo code và OOP trong Java
+ Sử được tốt Java EE – SQL
+ Phân tích và thiết kế hệ thống chương trình java theo mô hình clean struture và tư duy OOPChi tiết: https://trungtamjava.com/khoa-hoc-java-co-ban
——–LỚP JAVACORE-11
⏰ Ngày khai giảng: 15/02/2019
⏰ Tổng số: 24 buổi
🔔 Thời gian học: T2 và T4 (Tối 7.30 -9.30)
🔔 Max: 12 học viên /1 lớp
🔔 Học phí ưu đãi: 2.400.000đ. Lixi tết 200.000 đ cho học viên khi đăng ký
🔔 Hotline: 0986 983 766 – Fanpage #javamasterlink
🔔 Địa điểm học: Toà nhà Fodacon – 16 Trần Phú, Hà Đông, đối diện học viện An Ninh Hà Nội
– TẶNG KHOÁ HỌC JAVA ONLINE FREE
– KHÔNG GIAN THỰC HÀNH NHÓM TRÊN LỚP