Kiến trúc Micro Service được sử dụng rộng rãi trong các Project Java Web hiện nay. Bản chất của Kiến trúc Micro Service là “Chia để trị”. Tức là Project Java Web lớn có thể chia thành nhiều Project Java Web nhỏ để có thể dễ dàng quản lý thời gian cũng như lỗi hay việc quản lý Member tài nguyên trong dự án. Mỗi Project Java web nhỏ được gọi là Micro Service và thường sử dụng Spring Boot.

Kiến trúc Micro Service - Spring Cloud Framework
Kiến trúc Micro Service – Spring Cloud Framework

Kiến trúc Micro Service – Spring Cloud Framework

Spring Boot là một bản nâng cấp hơn của Spring MVC. Kết hợp với mô hình Micro service, chúng ta sử dụng Spring Cloud Framwork. Đó là Framework đầu tiên về Java hỗ trợ hoàn chỉnh kiến trúc Micro service này. Mọi thứ trong việc cấu hình sẽ trở nên đơn giản và dễ dàng sử dụng. Chúng ta không cần cài thêm phần mềm nào. Tất cả mọi thứ đều được Spring Cloud Frame work hỗ trợ chúng ta kết nối mọi thứ với nhau. Chúng ta chỉ cần tập trung vào code và phân chia Project cho các đơn vị Outsourches khác nhau. Như vậy, Spring hỗ trợ chúng ta rất nhiều trong Java Web làm hệ thống. Theo kiến trúc Micro Service, thường Java được sử dụng viết Core Service, còn Angular được sử dụng để viết Finance tức là website kết hợp Android và IOS để tạo nên 1 hệ thống hoàn chỉnh.

Chi tiết bài học đã được Giảng viên hướng dẫn chi tiết qua video trên Youtube Trung tâm Java

Link full >> Tại đây

Hãy liên hệ với chúng tôi để có thể biết thêm thông tin chi tiết.

Số điện thoại liên lạc: 0986 983 766.

Xem thêm chi tiết các khóa học >> trung tâm Java Master

Trung tâm Java Master sẽ luôn đồng hành cùng thành công của bạn.