ServletContext trong java Servlet dùng để lưu các thông tin chung cho toàn bộ website. Mọi servlet có thể truy xuất thông tin từ đối tượng ServletContext.

Tài liệu Servletcontext trong javaservlet

Servletcontext trong java servlet
Servletcontext trong java servlet

Như chúng ta đã biết, Servletcontext là 1 đối tượng trong java servlet. Đối tượng này chứa toàn bộ thông tin chung, cho toàn bộ website. Để cụ thể cách sử dụng như thế nào, bạn hãy đăng kí bộ tài liệu online của trung tâm Java.

Link đăng kí: learn.trungtamjava.com

Hoặc bạn có thể tham gia khóa học offline: số Số 16 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Trung tâm Java là địa chỉ đồng hành cùng bạn.