Bộ video tài liệu Spring framework Tiếng Việt là bộ video đầu tiên được chúng tôi soạn ra dựa hoàn toàn trên kinh nghiệm làm việc của các lập trình viên.

Bộ video tài liệu Spring framework Tiếng Việt

Hiện nay có rất nhiều tài liệu Spring framework trên mạng. Tuy nhiên, nếu không biết chắt lọc, bạn sẽ rất khó khăn để biết đâu là những tài liệu thật sự có giá trị. Hơn nữa, hầu hết những tài liệu ở Việt Nam hiện nay đều được dịch từ những tài liệu chuyên ngành ở nước ngoài. Một số trung tâm muốn chạy theo phong trào nên dịch một cách qua loa, đại khái. Còn với những tài liệu bằng tiếng Anh, tuy rất chính thống, chuẩn nhưng lại là rào cản với những bạn hạn chế về ngoại ngữ.

Bộ video tài liệu Spring framework Tiếng Việt
Bộ video tài liệu Spring framework Tiếng Việt

Vì Spring quá cần thiết cho công việc của các lập trình viên. Vì muốn giúp các bạn dễ dàng thành công hơn trong công việc, chúng tôi đã giúp bạn soạn ra bộ video tài liệu. Đặc điểm của bộ video tài liệu:

  • Cung cấp những kiến thức căn bản về spring  framework
  • Những kiến thức được tích lũy từ quá trình làm việc của các lập trình viên.
  • Đây hoàn toàn không phải những lý thuyết suông. Mà là những kiến thức được áp dụng vào trong thực tế công việc. Nếu bạn chỉ đọc và làm theo 1 số tài liệu trên mạng thì sẽ rất khó khăn trong việc tìm ra và sửa lỗi.
  • Bộ video sẽ giúp bạn các bước thực hành chi tiết nhất. Chắc chắn sau khi học xong bạn sẽ có thể làm hoàn chỉnh được 1 web.

Còn chần chừ gì nữa, hãy liên lạc ngay với chúng tôi.

Link đăng kí khóa học: learn.trungtamjava.com