Ưu đãi cuối năm tới ngày 1/2/2022 (30 Tết) chỉ còn 4.000.000 đ cho Full 4 khóa online từ Cơ bản đến đi làm Microservice

Khóa Học Lộ Trình Tổng Thể
Khóa theo lộ trình dài, bao quát, gồm cả các dự án thực chiến, phù hợp học FullStack đi làm giành cho người học từ cơ bản chưa biết gì tới đi làm.
  • Hình thức học: Offline tại trung tâm / Online video khóa học và Zoom hỗ trợ.
  • Tài liệu: Video, code mẫu, Hỗ trợ Team Viewer, Chat, Gọi
  • Project: Bao gồm nhiều project thực hành ở các khóa thực chiến.

JAVA LEVEL 1 – JAVA CORE & SQL
JAVA LEVEL 2 – JAVA WEB SERVLET/JSP/JDBC
JAVA LEVEL 3 – SPRING FRAMEWORK (MVC, Boot, JPA, Security, REST)
JAVA LEVEL 4 – SPRING CLOUD MICROSERVICE
Ưu đãi cuối năm chỉ còn 4.000.000 đ cho Full 4 khóa online từ Cơ bản đến đi làm Microservice
LIÊN HỆ
Hotline: 0986 983 766
Online: jmaster.io
Website: trungtamjava.com