[Mở Lớp Offline, Zoom] Khóa học Java Spring Boot
——-
Giới thiệu Việc Làm/Thực Tập Fulltime có trợ cấp, sau khi hoàn thành Project khóa học cho học viên chăm chỉ, đạt kết quả tốt
———-LỊCH KHAI GIẢNG
Khai giảng: 15/4/2022
Thời gian: T2,4,6 từ 7h – 9h tối
Tài liệu: Video, Code mẫu
Thời gian học: 1.5 tháng
Học phí 3.600.000 đ 
Hình thức: Offline tại chỗ, kết hợp online meet
Ưu đãi nếu đăng ký thêm khóa Javascript và React Js học phí chỉ còn: 3.000.000 đ
(Nếu đăng ký thêm khóa Servlet Level 2 thì học phi là 4.000.000 đ, học từ 4/4/2022)
——— NỘI DUNG HỌC ——–
Phần I: Spring MVC Framework
Phần II: SPRING BOOT
Phần III: SPRING JPA
Phần IV: SPRING REST API, Swagger, RestTemplate
Phần V: SPRING SECURITY, JWT, Role, Method
Phần VI: Spring mail/SMS, scheduler, batch
Phần VII: Đồ án cuối khoá
Phần VIII: Deploy Docker lên server, Cấu hình domain
———- CHI TIẾT CÁC KHÓA HỌC ——–
JAVA LEVEL 2 – JAVA WEB SERVLET/JSP/JDBC (5 buổi)

JAVA LEVEL 3 – SPRING FRAMEWORK (MVC, Boot, JPA, Security, REST)

FE – JAVASCRIPT & REACT JS

———-
LIÊN HỆ
– #14 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội
– Hotline: 0986 983 76 6
– Online: www.jmaster.io
– Website: www.trungtamjava.com