JAVA có sức mạnh như thế nào mà nhiều người hướng đến. JAVA là gì và vì sao nên học JAVA. Tất cả đều có nguyên nhân của nó mà thôi.

JAVA là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, đa mục đích có khả năng làm việc trong hầu như trong bất kỳ nền tảng nào mà không cần phiên dịch lại. Chính xác là ” JAVA viết một lần, chạy nhiều nơi”.

vì sao nên học java
vì sao nên học java

Vì Sao Nên Học JAVA – Sức Mạnh Thần Kỳ Là Gì?

Từ xưa đến nay JAVA mãi mãi và thống trị trong các ngôn ngữ lập trình. Dù bất cứ thời đại nào nó vẫn là số 1 và mạnh mẽ nhất. Tất cả các hệ thống lớn trên thế giới đều dùng ngôn ngữ lập trình này làm nền tảng cho mình. Từ các ngân hàng đến các hệ thống Amazon. 100% là sử dụng JAVA. Nó là bảo mật nhất trong các ngôn ngữ.

Học lập trình  – Vì sao nên học JAVA.

  • Nguồn nhân lực luôn luôn thiếu và cần. Không bao giờ là thiệu nhân lực.
  • Dễ dàng xin việc – mức tuyển dụng về JAVA là nhiều nhất. Cơ hội nghề nghiệp là rất lớn, không chỉ trong nước mà còn ở các thị trường quốc tế.
  • Ngôn ngữ lập trình không bao giờ lỗi thời. Qua năm tháng vẫn là ngôn ngữ lập trình mạnh mẽ và sử dụng rộng rãi nhất.
  • Nhiều tài liệu và không giới hạn để học tập. Từ video cho đến các bộ tài liệu Tiếng Anh là vô kể. Không thiết tào liệu, chỉ sợ bạn không đọc hết.
  • Cộng đồng JAVA là đông đảo, trải khắp các châu lục. Không bao giờ thiếu sự hỗ trợ và trợ giúp.
  • Mức lương rất cao và hấp dẫn, cao nhất trong tất cả các nghành nghề và lĩnh vực hoạt động.

Đến đây thôi là bạn đã thực sự hiểu và biết được vì sao nên học và chọn JAVA là ngôn ngữ lập trình cho riêng mình.