KHÓA HỌC BACKEND JAVA EE SQL TỪ CƠ BẢN
 • Khai giảng: 1/7/2023
 • Lịch học: Thứ 2,3,4,5 từ 9h-12h sáng hoặc 2h-4h chiều
 • Thời gian: 2 tháng
 • Học phí: 2.400.000 đ
 • Ưu đãi nhóm/ctv: 100.000đ / bạn giới thiệu
 • Các hình thức học:
  • Học off tại Cơ sở 1: Tòa Fodacon, 14 Trần phú, Hà Đông, Hà Nội
  • Học lớp ban ngày ngồi offline thực tập tại lớp, xem video record và được thầy hỗ trợ trực tiếp, code mỗi ngày
  • Học online với video records zoom chi tiết kèm nhóm hỗ trợ riêng teamview hàng ngày tại (học phí: 1.400.000đ)
   https://jmaster.io/course/java-core-jdbc-sql

Đây là kiến thức Java Backend tối thiểu cần nắm để đi làm. Hoàn thiện các project đầu ra.

 • Project 1: Thiết kế DB Web bán hàng và code JDBC CRUD
 • Project 2: Thiết kế DB Quản lý điểm sinh viên Backend và CRUD JDBC

LIÊN HỆ NGAY:


Nội dung Khóa JAVA CORE & SQL

Trong khoá học này chúng ta sẽ học về 2 ngôn ngữ Java và SQL cho người mới từ đầu JAVA.

 • Thành thạo code và tư duy OOP trong Java
 • Sử được tốt Java cơ bản, Nâng cao, SQL, Clean Design
 • Phân tích và thiết kế hệ thống chương trình java theo mô hình service/dao phân chia lớp.
 • Sản phẩm backend Java, Swing và SQL phần mềm quản lý

Phần I: Java cơ bản

 • Biến, hàm, câu điều kiện, vòng lặp
 • OOP: class, object, kế thừa, đa hình, đóng gói, interface, abstract
 • File
 • Exception, Anonymous, Thread

Phần II: SQL cơ bản

 • CSDL, bảng, câu lệnh insert, update, delete, select, join, order by, group by, having, sub query
 • Phân tích bảng theo OOP Java

Phần III: Java nâng cao

 • List, Set, Map
 • JDBC và SQL
 • Thực hành