Khóa học Spring MVC Framework for Beginner là môi trường làm việc thực tế của Java. Đa số các công ty đều sử dụng Spring để xây dựng hệ thống.

Khóa học này là cấp độ kinh nghiệm thực tế công việc yêu cầu của hầu hết các nhà tuyển dụng lập trình Java. Nếu bạn nắm và hiểu rõ về framework này, cơ hội xin việc với mức lương cao.

Để đảm bảo sự tiếp thu tốt nhất. Các học viên cần nắm vững kiến thức Java Cơ Bản, Java Web, SQL.

I – TẠI SAO HỌC SPRING MVC FRAMEWORK?
 • Xây dựng hệ thống website bằng spring framework nổi tiếng và sử dụng nhiều nhất hiện nay.
 • Được sử dụng trong công việc thực tế.
 • Đòi hỏi kinh nghiệm cao và yêu cầu của nhà tuyển dụng
 • Xây dựng các hệ thống thương mại lớn
 • Bảo mật và nhanh chóng chuẩn thương mại.
II – THỜI GIAN VÀ CHI PHÍ
III – KHÓA HỌC SPRING MVC FRAMWORK + SPRING BOOT
Phần 1: Spring MVC Framework ( 15 buổi)
 1. Maven Project
  • Giới thiệu Maven Tool
 2. Spring MVC Cơ Bản
  • Giới thiệu Spring MVC Framework
  • Spring MVC HellloWorld (XML)
  • Spring MVC HelloWord (Java Config)
  • Spring Bean – Tạo và Sử dụng
  • Spring RequestMapping và Hàm Controller
  • Spring Static Resources Files
  • Spring MVC @RequestParam
  • Spring @PathVariable
  • Làm việc với Spring Form
  • Spring Form Validation API
  • Spring Form Validator
  • Spring MVC Upload File
  • Spring Download File
  • Spring MVC Nâng Cao
  • Spring MVC và Clean Architecture
  • Spring JDBC Template và CSDL
  • Spring Properties Source
  • Spring JDBC Transaction
  • Spring MVC và Hibernate Framework
  • Spring Exception Handler
  • Spring Log4J
  • Spring Restful Web Service
  • Spring Tile 3 – Bố cục trang
  • Spring HTTP Session
  • Spring Messages Properties
  • Spring Security Cơ Bản
  • Spring Mail – Gửi Email

Online Spring MVC tại http://learn.trungtamjava.com/khoa-hoc-spring-mvc 

và Spring Boot tại http://learn.trungtamjava.com/khoa-hoc-spring-boot

Phần 2: Spring Boot ( 5 buổi)
 1. Tạo và cấu hình Spring MVC với Spring Boot
 2. Ví dụ helloworld bằng properties và yaml
 3. Spring boot và thymleaf
 4. Spring boot JDBC, Hibernate JPA
 5. Spring boot Upload File
PHẦN 3: THỰC HÀNH VÀ BẢO CÁO (4 BUỔI)
 1. Học cách phân tích yêu cầu bài toán theo thiết kế Spring MVC pattern và DAO, Service
 2. Học cách xây dựng code cho chương trình từ phân tích.
 3. Phát triển code theo hướng cấu trúc MVC, tái sử dụng lại code. Clean structure.
 4. Báo cáo và bảo vệ đồ án
PHẦN 4: PROJECT BÁO CÁO
 1. Xây dựng hệ thống quản lý sách chuẩn mô hình Model – View – Controller
  • Thêm, sửa, xoá, tìm kiếm sách
  • Lưu trữ dữ liệu vào file và database.
 2. Xây dựng hệ thống quản lý khách hàng sử dụng lại code
  • Thêm, sửa, xoá, tìm kiếm khách hàng
  • Lưu trữ dữ liệu vào database.
 3. Đăng nhập và bảo mật

IV – NHỮNG GÌ BẠN ĐẠT ĐƯỢC
 • Xây dựng website bằng framework Spring MVC
 • Thành thạo Spring MVC Framework
 • Dễ dàng xin việc lương cao
 • Được giới thiệu việc làm sau khoá học.

Hiện tại Trung Tâm Java có nhiều khuyến mại hấp dẫn theo package. Bạn hãy gọi ngay chúng tôi để tư vấn nhé.