[Mở Lớp Offline] Khóa học Java Spring Boot Docker
——-
Giới thiệu Việc Làm/Thực Tập Fulltime
———-LỊCH KHAI GIẢNG
Khai giảng: 31/5/2022
Thời gian: T3,5 từ 7h – 9h tối
Tài liệu: Video, Code mẫu
Thời gian học: 2.5 tháng
Học phí 3.600.000 đ 
Hình thức: Offline tại chỗ
Ưu đãi:
– Đăng ký khóa Javascript và React Js Offline từ 1/6/2022 học phí: 3.000.000 đ
– Nếu đăng ký thêm khóa Servlet thì học phi là 4.000.000 đ (bao gồm spring trên), học từ 24/5/2022)
——— NỘI DUNG HỌC ——–
Phần I: Spring BOOT MVC
Phần II: SPRING BOOT
Phần III: SPRING JPA
Phần IV: SPRING REST API, Swagger, RestTemplate
Phần V: SPRING SECURITY, JWT, Role, Method
Phần VI: Spring mail/SMS, scheduler, batch
Phần VII: Đồ án cuối khoá
Phần VIII: Deploy Docker lên server, Cấu hình domain
———- CHI TIẾT CÁC KHÓA HỌC ——–
JAVA LEVEL 3 – SPRING FRAMEWORK (MVC, Boot, JPA, Security, REST)

———-
LIÊN HỆ
– #14 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội
– Hotline: 0986 983 76 6
– Online: www.jmaster.io
– Website: www.trungtamjava.com