[Mở Lớp Offline] Khóa học Javascript React JS
———-LỊCH KHAI GIẢNG
Khai giảng: 1/6/2022
Thời gian: T4,6 từ 7h – 9h tối
Thời gian học: 2.5 tháng
Học phí 3.600.000 đ 
Hình thức: Offline tại chỗ
——— NỘI DUNG HỌC ——–
Phần I: Javascript cơ bản
Phần II: HTML DOM
Phần III: Api Call Async with Fetch, Axios
Phần IV: React Js cơ bản
Phần V: React JS nâng cao
Phần VI: Router & JWT Security
Phần VII: Backend API with React Js
Phần VIII: Deploy lên server
———-
LIÊN HỆ
– #14 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội
– Hotline: 0986 983 76 6
– Online: www.jmaster.io
– Website: www.trungtamjava.com