[Mở Lớp Offline T7] KHÓA HỌC JAVA Web BACKEND & Javascript FRONTEND
———-
Khai giảng: 11/07/2022
Thời gian: T2 từ 7h – 9h tối, và T7 sáng từ 9h-11h
(Tháng 8 sẽ học tối 2-4-6)
ƯU ĐÃI KHI ĐĂNG KÝ FULL LỘ TRÌNH WEB BACKEND TƠI FRONTEND
Học phí 8.500.000 đ / 4 khóa
———-

JAVA LEVEL 1 – JAVA CORE & SQL
  • Học Offline xếp lớp (2.400.000 đ) Khai giảng: 20/06/2022

Khóa học Java SQL cho người bắt đầu

JAVA LEVEL 2 – JAVA WEB SERVLET/JSP/JDBC
  • Học Offline xếp lớp (1.000.000 đ)
  • Khóa học qua phần chính trong 6 buổi (HTML, CSS, Servlet, Filter, Session vs Cookie, JSP và MVC)

Khóa học Java Web / HTML CSS Servlet JSP – MVC

JAVA LEVEL 3 – SPRING FRAMEWORK (MVC, Boot, JPA, Security, REST)
  • Học Offline xếp lớp(3.600.000 đ)

Khóa học Spring MVC Boot – JPA Hibernate

FE – JAVASCRIPT & REACT JS
  • Học Offline xếp lớp(3.600.000 đ)

Khoá học JavaScript và React cho người mới

———-
ƯU ĐÃI KHI ĐĂNG KÝ FULL LỘ TRÌNH WEB BACKEND TƠI FRONTEND
Học phí 8.500.000 đ / 4 khóa
———-
LIÊN HỆ
– #14 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội
– Hotline: 0986 983 76 6
– Online: www.jmaster.io